Na blahorečení don Titusa Zemana


Na jedinečnej udalosti v Cirkvi a na Slovensku –

blahorečenia don Titusa Zemana,

ktoré sa konalo pri pontifikálnej svätej omši 30. septembra 2017 v Bratislave – Petržalke sa zišli aj Dcéry Božskej Lásky. Ďakovali sme za dar nového blahoslaveného, ktorý bol aj osobne spojený s našou Kongregáciou a Provinciou, keďže počas jeho pôsobenia v Trnave (1943 – 1949) bol kaplánom našich sestier v provinciálnom dome na Emmerovej ulici.

Mladšie sestry sa zúčastnili aj na modlitbovej vigílii v piatok 29. septembra v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Na slávnosti blahorečenia sa zišlo 13 sestier zo slovenskej a jedna z rakúskej provincie.