„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Nová formačná etapa a audiencia u pápeža

V pondelok 9. augusta 2021 odleteli z Bratislavy do Ríma sr. M. Felicitas Vengliková, FDC, provinciálna predstavená a postulantka Lenka Grešnerová, ktorá od 28. augusta 2021 začína novú etapu formácie – noviciát.

Zo správy sr. M. Felicitas, FDC:

Ďakujeme spolu s Lenkou za modlitby a inú duchovnú podporu…

Cesta do Ríma (a pre mňa i späť) bola dobrá, pokojná a dúfam, že i bezpečná a že sa už neobjavia žiadne nežiadúce následky….

V generaláte nás generálna predstavená a ostatné sestry a novicky veľmi srdečne, sestersky privítali, pripravili malé prekvapenia a a venovali sa nám s láskou ….

Lenka sa teší tejto novej skutočnosti a pripravuje sa už intenzívne na vstup do noviciátu, ktorý bude tak ako bolo plánované 28. augusta.

Prosím, aj naďalej ju sprevádzajme modlitbou…., aby radosť, pokoj, vnútorná vyrovnanosť a vďačnosť za dar povolania do Kongregácie FDC, ju sprevádzali aj v čase noviciátu a aby jej Pán dal vernosť a vytrvalosť
na tejto ceste povolania až dokonca. Prosme, aby tento čas bol pre ňu časom ponorenia sa do hĺbky tajomstva Božieho volania a osobnej odpovede vo viere, nádeji a láske, na ceste za
Pánom…., v duchu charizmy FDC.

Dobre sa zhosťuje nového prostredia a novej komunity sestier i noviciátu. Snaží sa zdokonaľovať v taliančine, ale to chce čas. Dosť už rozumie a má odvahu aj hovoriť, čo je dobrým znamením v jej prospech.

Spolu sme navštívili niektoré dôležité miesta v Ríme a vyprosovali nové milosti pre všetkých…. Zúčastnili sme sa aj na audiencii so Svätým Otcom v Aule Pavla VI., kde sme mali možnosť byť s ním vo veľmi blízkej vzdialenosti a aj takto prijať jeho požehnanie, pri ktorom sme mysleli na každú jednu sestru SK Provincie. Po audiencii sme sa stretli s bohoslovcami a o. špirituálom so Spišskej diecézy. Navzájom sme sa povzbudili, potešili, uistili o vzájomných modlitbách a ďakovali Božej prozreteľnosti za všetky milosti.

V prílohe posielam foto…