Nová kniha: Svedkyne viery a vernosti


Pri príležitosti 90 rokov vzniku Slovenskej provincie „Sedembolestnej Panny Márie“ a 125 rokov od príchodu a založenia prvého kláštora na Slovensku vo Veľkých Levároch sme vydali knihu

Svedkyne viery a vernosti.

…sestry vydali svoje osobné svedectvo, v ktorom sa úprimne vyznávajú, že prežívali strach, no zároveň dôveru v Boha. Boli si vedomé toho, že majú úžasný dar rehoľného povolania ako vraví sv. Pavol: „poklad v hlinených nádobách“. Zmyslom historickej publikácie by malo byť aj odovzdanie určitého posolstva a tým je svedectvo viery. Súčasná doba toto svedectvo veľmi potrebuje. Aj dnes sú kresťania povolaní k tomu, aby ohlasovali Evanjelium svojim súčasníkom a tak ich privádzali k Bohu, no dnes oveľa viac ako v minulosti ľudia sú kritickí voči učiteľom, ktorých prijímajú iba vtedy ak sú svedkami. Práve v tom je povzbudením pre súčasnosť a budúcnosť svedectvo sestier, ktoré zostali verné svojmu povolaniu aj v ťažkých skúškach prenasledovania. Nech všemohúci Boh na ich orodovanie vzbudí aj dnes nové rehoľné povolania.

prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

View Fullscreen