Oslava životného jubilea sr. M. Hieronymy Panocovej, FDC

KOŠICE – Koncom apríla 2019 sa sr. M. Hieronyma Panocová, FDC dožila životného jubilea – 60 rokov.

Za dar života a povolania poďakovala pri svätej omši v kláštornej kaplnke sv. Jozefa, ktorú celebroval vdp. ThDr. Miroslav Gira, PhD., farár Košice-Juh. Zároveň bol prvým gratulantom.

Počas „oktávy“ osláv jej blahoželali osobne v košickej komunite: sr. M. Felicitas Vengliková, FDC, provinciálna predstavená, vdp. Mgr. Pavel Kaminská, farár v Košiciach – Krásnej nad Hornádom, 3 sestry z michalovskej komunity, 2 kamarátky z rodnej obce a veriaci, ktorí prichádzajú k nám na sväté omše v utorok do kaplnky.

Nespočetné množstvo želaní prijala od kolegov zo Strednej odbornej školy na Ostrovského 1 v Košiciach, od ľudí z farnosti a prostredníctvom SMS správ, facebooku a telefonátov.

„Ďakujem za všetky priania, prejavy lásky, modlitby a zahŕňam všetkých do svojich modlitieb.“ sr. M. Hieronyma, FDC