Provinciálna predstavená aspoň raz do roka vykoná osobnú vizitáciu každého domáceho spoločenstva a každej sestry v provincii. Konš. FDC b. 139c Od 18. februára do 30. mája 2017 prebiehala v našej Provincii Kánonická vizitácia provinciálnej predstavenej sr. M. Felicitas Venglikovej, FDC.

Vizitácia provinciálnej predstavenej


V tomto roku sa púť k Loretánskej Panne Márii v Modranke uskutočnola v nedeľu 14. mája. Podľa tradície, pútnici z Trnavy odchádzali do Modranky od “hrubého kostola” (Baziliky sv. Mikuláša) o 9:00 hod. Hlavná sv. omša začal o 10:40 hod., lebo sa počkalo na pútnikov. Hlavným celebrantom bol Mons. Ján […]

Púť do Modranky 2017


V pondelok 8. mája 2017 sa uskutočnil Výlet a opekačka na Katarínke. 7 dievčat a sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC strávili voľný májový deň v prírode Malých Karpát na mieste bývalého františkánskeho kláštora sv. Kataríny – na Katarínke pri obci Dechtice.

Výlet na KatarínkuVo štvrtok 4. mája 2017 v Týždni modlitieb za duchovné povolania navštívili sestry z michalovskej komunity farnosť Hatalov, aby spoločne s veriacimi vyprosovali nové duchovné povolania. Eucharistickú adoráciu a svätú omšu sestry doprevádzali slovom i spevom.

Adorácia za nové duchovné povolania a obnovu Cirkvi


V dňoch 27. – 30.  apríla  2017 sa zišlo 55 rehoľníkov, rehoľníčok,  diecéznych kňazov, zodpovedných seminárov, v priestoroch Rehoľno-formačného centra pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch, aby sa nanovo inšpirovali pre hĺbku autentického života vlastného daru povolania, poslania a povolávania. Stretnutie organizovala Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS pod vedením […]

Celoslovenské stretnutie usilujúcich o pastoráciu povolaní


V týždni od 28. apríla do 7. mája 2017 nás pápež František povzbudzuje  k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. V posolstve k 54. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: „Preto prosím farské spoločenstvá, združenia a početné modlitbové skupiny v Cirkvi: odolávajte pokušeniu malomyseľnosti a ďalej sa modlite k Pánovi, aby […]

Týždeň modlitieb za duchovné povolania


V sobotu 29. apríla 2017 sa uskutočnila Púť vernosti 2017 k hrobu Matky Františky Lechnerovej do Breitenfurtu pri Viedni. Zo Slovenska putovalo 55 pútnikov (z toho 21 sestier a 34 laikov): 26 pešo z Viedne cez Viedenský les a 29 prišlo priamo do Breitenfurtu autobusom.

Púť vernosti Breitenfurt 2017V dňoch 21. až 23. apríla2017 sa uskutočnilo stretnutie junioriek rehoľných inštitútov pôsobiacich na Slovensku – INTERJUNIORÁT 2017 v priestoroch Kňazského seminára Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule. Stretnutia sa zúčastnilo 43 junioriek so svojimi magistrami. Tému Konflikty v komunite predstavil don Štefan Turanský, SDB. Stretnutie zorganizovala Sprituálna komisia Konferencie vyšších […]

Interjuniorát 2017


“Vždy keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho; vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet, a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tej chvíli bolo otvorené dokorán pre každú dušu“ (Den. sestry Faustíny, 1572). Sestry z Komunity sv. košických mučeníkov v […]

Hodina milosrdenstva v Košiciach-KVP


Sviatok Božieho milosrdenstva 23. apríla 2017 v Provinciálnom dome v Trnave mal neopakovateľnú atmosféru. Ráno o 7:30 hod. v Kaplnke Najsv. Eucharistie sv. omšu celebroval P. Peter Tibenský, SJ. Tri sestry z komunity sa zúčastnili na Hodovej slávnosti  o 10:30 hod. vo Farnosti Božieho milosrdenstva v Trnave – Prednádraží. Popoludní […]

Nedeľa Božieho milosrdenstva v Trnave


NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V tomto roku sme hody v našej kaplnke prežili naozaj slávnostne. O 15:00 hod. slúžil sv. omšu vdp. Ján Kuneš, ktorý bol zároveň slávnostným kazateľom. Koncelebroval vdp. Miroslav Sliačan.

Hodová slávnosť na CZŠ Š. Moysesa v Žiari nad HronomĎakujeme všetkým darcom – na Zelený štvrtok 13. apríla 2017 odovzdali sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC potravinové balíčky a peniaze núdznym rodinám a ľuďom. Pôstna aktivita v trnavskom kláštore

Dar Matky Františky chudobným v Trnave
Skautské včielky  zo Serede si splnili svoju úlohu „noc v kláštore“. Zavítalo k nám v piatok 7. apríla 2017  sedem včielok s vedúcou Zuzkou a jednou mamičkou.

Skautské včielky v trnavskom kláštoreV dňoch 6. – 7. apríla 2017 sa v priestoroch Biskupského úradu Rožňavskej diecézy konalo jarné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR). Našu Kongregáciu zastupovala sr. M. Felicitas Vengliková, FDC, provinciálna predstavená.

Zasadnutie KVPŽR v Rožňave


Vo štvrtok 6. apríla 2017 sa v Kláštore sv. košických mučeníkov v Košiciach uskutočnila pôstna duchovná obnova pre pedagógov zo Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici v Košiciach.

Pôstna duchovná obnova v Košiciach


V pondelok 3. apríla 2017 o 20:00 hod. v záhrade Provinciálneho domu v Trnave študentky ubytované v „Marianum“ sa pomodlili krížovú cestu ženy.

Krížová cesta v kláštornej záhrade


V piatu pôstnu nedeľu – 2. apríla 2017 – sa sestry z Komunity sv. Augustína v Žiari nad Hronom so svojimi známymi sa zúčastnili na pobožnosti krížovej cesty na Kalvárii v Hliníku nad Hronom.

Na Kalvárii v Hliníku nad HronomV sobotu 1. apríla 2017 sa uskutočnila pôstna duchovná obnova pre dievčatá v Útulku sv. Jozefa v Trnave. Program pre 14 dievčat viedli sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC. Svätú omšu a sviatosť zmierenia vysluhoval don Marián Zachar, SDB.

Pôstna duchovná obnova pre dievčatá v Trnave


Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku sa dňa 28. marca 2017 konalo III. stretnutie biskupov s kňazmi, zasvätenými osobami a laikmi na tému „Nová evanjelizácia. Cez evanjelizáciu k identite“. Na stretnutí sa zúčastnila sr. M. Felicitas Vengliková, FDC, provinciálna predstavená.

Konferencia o evanjelizácii v Ružomberku


V dňoch 24. – 26. marca 2017 sa v Provinciálnom dome uskutočnilo stretnutie sestier v permanentnej a v počiatočnej formácii s P. Jurajom Pigulom, OSA.

Stretnutie sestier Provincie
V sobotu 18. marca 2017 sa v Kláštore sv. Terezky v Michalovciach uskutočnila pôstna duchovná obnova pre ženy, ktorú viedla sr. M. Christiana Števárová, FDC na tému „Žijeme zo záplavy Božej lásky“. Ústrednou myšlienkou obnovy bol citát z Listu sv. apoštola Pavla Rimanom: „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám […]

Pôstna duchovná obnova pre ženy v Michalovciach


V sobotu 18. marca 2017 predpoludním navštívila Kláštor sv. Terezky v Michalovciach skupinka Detí Božskej Lásky. Po slávení sv. omše s vdp. Tomášom Muszkom sa deti zamýšľali nad zmyslom pôstu a tým, ako ho prežiť v duchu odkazu sv. Terezky „Robiť malé skutky s veľkou láskou“ a podľa hesla Matky […]

Stretnutie Detí Božskej Lásky v MichalovciachBožie slovo je darom. Druhý je darom. Drahí bratia a sestry, Pôstne obdobie je novým začiatkom; cestou, ktorá vedie k istému cieľu: Veľkej noci vzkriesenia, Kristovmu víťazstvu nad smrťou. A táto doba nám zakaždým adresuje dôraznú výzvu na obrátenie: kresťan sa má obrátiť k Bohu „celým svojím srdcom“ (Joel 2, 12), nesmie sa uspokojiť […]

Posolstvo Svätého Otca Františka na pôstne obdobie 2017

Dňa 21. februára 2017 začali sestry z michalovskej komunity s návštevou okolitých farností, aby sa spoločne s veriacimi modlili za nové kňazské a rehoľné povolania a za obnovu Cirkvi. Vo farnosti Vrbnica prijal sestry vdp. Martin Goč.

Za nové povolania vo Vrbnici


V utorok 21. februára 2017 počas jarných prázdnin sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC zorganizovali pre deti z Krízového strediska Josephinum v Dolnej Krupej, zo ZŠ na ul J. Bottu v Trnave a z Čataja Prázdninový deň v kláštore.

Jarné prázdniny v trnavskom kláštorePočas jarných prázdnin – v pondelok 20. februára 2017 – sa uskutočnil Filmový večer. 11 dievčat a sestry si pozreli a diskutovali o filme Vojnový kabinet.

Filmový večer v trnavskom kláštore


V sobotu 18. februára 2017 sa uskutočnila mesačná duchovná obnova pre dievčatá v Útulku sv. Jozefa v Trnave. Program pre 15 dievčat viedli sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC. Svätú omšu a sviatosť zmierenia vysluhoval don Marián Zachar, SDB.

Duchovná obnova pre dievčatá v Trnave