Ďakujeme všetkým darcom – na Zelený štvrtok 13. apríla 2017 odovzdali sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC potravinové balíčky a peniaze núdznym rodinám a ľuďom. Pôstna aktivita v trnavskom kláštore

Dar Matky Františky chudobným v Trnave
Skautské včielky  zo Serede si splnili svoju úlohu „noc v kláštore“. Zavítalo k nám v piatok 7. apríla 2017  sedem včielok s vedúcou Zuzkou a jednou mamičkou.

Skautské včielky v trnavskom kláštoreV dňoch 6. – 7. apríla 2017 sa v priestoroch Biskupského úradu Rožňavskej diecézy konalo jarné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR). Našu Kongregáciu zastupovala sr. M. Felicitas Vengliková, FDC, provinciálna predstavená.

Zasadnutie KVPŽR v Rožňave


Vo štvrtok 6. apríla 2017 sa v Kláštore sv. košických mučeníkov v Košiciach uskutočnila pôstna duchovná obnova pre pedagógov zo Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici v Košiciach.

Pôstna duchovná obnova v Košiciach


V pondelok 3. apríla 2017 o 20:00 hod. v záhrade Provinciálneho domu v Trnave študentky ubytované v „Marianum“ sa pomodlili krížovú cestu ženy.

Krížová cesta v kláštornej záhrade


V piatu pôstnu nedeľu – 2. apríla 2017 – sa sestry z Komunity sv. Augustína v Žiari nad Hronom so svojimi známymi sa zúčastnili na pobožnosti krížovej cesty na Kalvárii v Hliníku nad Hronom.

Na Kalvárii v Hliníku nad HronomV sobotu 1. apríla 2017 sa uskutočnila pôstna duchovná obnova pre dievčatá v Útulku sv. Jozefa v Trnave. Program pre 14 dievčat viedli sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC. Svätú omšu a sviatosť zmierenia vysluhoval don Marián Zachar, SDB.

Pôstna duchovná obnova pre dievčatá v Trnave


Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku sa dňa 28. marca 2017 konalo III. stretnutie biskupov s kňazmi, zasvätenými osobami a laikmi na tému „Nová evanjelizácia. Cez evanjelizáciu k identite“. Na stretnutí sa zúčastnila sr. M. Felicitas Vengliková, FDC, provinciálna predstavená.

Konferencia o evanjelizácii v Ružomberku


V dňoch 24. – 26. marca 2017 sa v Provinciálnom dome uskutočnilo stretnutie sestier v permanentnej a v počiatočnej formácii s P. Jurajom Pigulom, OSA.

Stretnutie sestier Provincie
V sobotu 18. marca 2017 sa v Kláštore sv. Terezky v Michalovciach uskutočnila pôstna duchovná obnova pre ženy, ktorú viedla sr. M. Christiana Števárová, FDC na tému „Žijeme zo záplavy Božej lásky“. Ústrednou myšlienkou obnovy bol citát z Listu sv. apoštola Pavla Rimanom: „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám […]

Pôstna duchovná obnova pre ženy v Michalovciach


V sobotu 18. marca 2017 predpoludním navštívila Kláštor sv. Terezky v Michalovciach skupinka Detí Božskej Lásky. Po slávení sv. omše s vdp. Tomášom Muszkom sa deti zamýšľali nad zmyslom pôstu a tým, ako ho prežiť v duchu odkazu sv. Terezky „Robiť malé skutky s veľkou láskou“ a podľa hesla Matky […]

Stretnutie Detí Božskej Lásky v MichalovciachBožie slovo je darom. Druhý je darom. Drahí bratia a sestry, Pôstne obdobie je novým začiatkom; cestou, ktorá vedie k istému cieľu: Veľkej noci vzkriesenia, Kristovmu víťazstvu nad smrťou. A táto doba nám zakaždým adresuje dôraznú výzvu na obrátenie: kresťan sa má obrátiť k Bohu „celým svojím srdcom“ (Joel 2, 12), nesmie sa uspokojiť […]

Posolstvo Svätého Otca Františka na pôstne obdobie 2017

Dňa 21. februára 2017 začali sestry z michalovskej komunity s návštevou okolitých farností, aby sa spoločne s veriacimi modlili za nové kňazské a rehoľné povolania a za obnovu Cirkvi. Vo farnosti Vrbnica prijal sestry vdp. Martin Goč.

Za nové povolania vo Vrbnici


V utorok 21. februára 2017 počas jarných prázdnin sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC zorganizovali pre deti z Krízového strediska Josephinum v Dolnej Krupej, zo ZŠ na ul J. Bottu v Trnave a z Čataja Prázdninový deň v kláštore.

Jarné prázdniny v trnavskom kláštorePočas jarných prázdnin – v pondelok 20. februára 2017 – sa uskutočnil Filmový večer. 11 dievčat a sestry si pozreli a diskutovali o filme Vojnový kabinet.

Filmový večer v trnavskom kláštore


V sobotu 18. februára 2017 sa uskutočnila mesačná duchovná obnova pre dievčatá v Útulku sv. Jozefa v Trnave. Program pre 15 dievčat viedli sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC. Svätú omšu a sviatosť zmierenia vysluhoval don Marián Zachar, SDB.

Duchovná obnova pre dievčatá v Trnave