V sobotu 18. marca 2017 sa v Kláštore sv. Terezky v Michalovciach uskutočnila pôstna duchovná obnova pre ženy, ktorú viedla sr. M. Christiana Števárová, FDC na tému „Žijeme zo záplavy Božej lásky“. Ústrednou myšlienkou obnovy bol citát z Listu sv. apoštola Pavla Rimanom: „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám […]

Pôstna duchovná obnova pre ženy v Michalovciach


V sobotu 18. marca 2017 predpoludním navštívila Kláštor sv. Terezky v Michalovciach skupinka Detí Božskej Lásky. Po slávení sv. omše s vdp. Tomášom Muszkom sa deti zamýšľali nad zmyslom pôstu a tým, ako ho prežiť v duchu odkazu sv. Terezky „Robiť malé skutky s veľkou láskou“ a podľa hesla Matky […]

Stretnutie Detí Božskej Lásky v Michalovciach
Božie slovo je darom. Druhý je darom. Drahí bratia a sestry, Pôstne obdobie je novým začiatkom; cestou, ktorá vedie k istému cieľu: Veľkej noci vzkriesenia, Kristovmu víťazstvu nad smrťou. A táto doba nám zakaždým adresuje dôraznú výzvu na obrátenie: kresťan sa má obrátiť k Bohu „celým svojím srdcom“ (Joel 2, 12), nesmie sa uspokojiť […]

Posolstvo Svätého Otca Františka na pôstne obdobie 2017
Dňa 21. februára 2017 začali sestry z michalovskej komunity s návštevou okolitých farností, aby sa spoločne s veriacimi modlili za nové kňazské a rehoľné povolania a za obnovu Cirkvi. Vo farnosti Vrbnica prijal sestry vdp. Martin Goč.

Za nové povolania vo VrbniciV utorok 21. februára 2017 počas jarných prázdnin sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC zorganizovali pre deti z Krízového strediska Josephinum v Dolnej Krupej, zo ZŠ na ul J. Bottu v Trnave a z Čataja Prázdninový deň v kláštore.

Jarné prázdniny v trnavskom kláštore


Počas jarných prázdnin – v pondelok 20. februára 2017 – sa uskutočnil Filmový večer. 11 dievčat a sestry si pozreli a diskutovali o filme Vojnový kabinet.

Filmový večer v trnavskom kláštore


V sobotu 18. februára 2017 sa uskutočnila mesačná duchovná obnova pre dievčatá v Útulku sv. Jozefa v Trnave. Program pre 15 dievčat viedli sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC. Svätú omšu a sviatosť zmierenia vysluhoval don Marián Zachar, SDB.

Duchovná obnova pre dievčatá v Trnave