Požehnanie zrekonštruovanej CMŠ Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji


Požehnanie nových a zrekonštruovaných priestorov Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji

Na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla 29.06.2019 požehnal nové a zrekonštruované priestory našej CMŠ v Ivanke pri Dunaji Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita.

1. septembra 2019 sa tak v našej materskej škole otvoria dvere, tentoraz pre väčší počet detí. Slovenská provincia Kongregácie Dcér Božskej Lásky, Zriaďovateľ materskej školy Kráľovnej anjelov otvára druhú triedu v priestoroch kláštora v Ivanke pri Dunaji.

Pre veľký záujem zo strany rodičov umiestniť svoje deti do našej materskej školy sme sa rozhodli pre rozšírenie priestorov. Prístavbou materská škola má kapacitu 49 miest.

Na tejto slávnosti sa zúčastnili kňazi, sestry našej provincie, rodiny s deťmi, ktoré navštevujú a budú navštevovať materskú školu, bývalí žiaci našej materskej školy do r.1950, dobrodinci, známi a obyvatelia Ivanky.

Slávnosť začala svätou omšou vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa o 10.30 hod. Všetkých nás privítal pán farár Mgr. Štefan Rusňák, ktorý našu iniciatívu s prístavbou priestory podporoval.

Otec arcibiskup Stanislav nás vo svojej homílii povzbudil, aby sme ako svätí apoštoli Peter a Pavol vyznávali svoju vieru, prinášali ju do svojich rodín, medzi ľudí, s ktorými sa stretáme. Samozrejme, aj medzi deti a mládež, ktoré sú nám zverené. Máme svedčiť o Kristovi tak, ako to robili apoštoli. Je to poslanie.

Svätú omšu spevom sprevádzali deti z materskej školy a išlo im to naozaj veľmi dobre. Všade bolo cítiť radosť, nadšenie a tiež vďačnosť voči Bohu, ľuďom, dobrodincom, otcom a mamám, ktorí nám vo všetkom pomáhali. Zavŕšilo sa dielo, aby naďalej slúžilo, aby posväcovalo, robilo radostným, viedlo do neba.

K tomu nás povzbudzuje Matka zakladateľka Františka Lechnerová:

„Snažme sa robiť všetko pre to, aby sme sa stali svätými a veďme k svätosti aj tých, ktorých nám zverila Božia prozreteľnosť.“

Po skončení svätej omše sme sa všetci presunuli do areálu materskej školy, kde otec arcibiskup Stanislav požehnal priestory školy. Nasledoval krátky program detí. No všetkých nás potešili spomienky „detí“, ktoré navštevovali našu materskú školu v rokoch 1946 – 1950. Ich vystúpenie pookrialo srdcia všetkých. Spomínali, ďakovali, chválili, tešili sa.

Po skončení programu bol čas pre „Agape“, kde sme sa v rodinnej atmosfére porozprávali a vzájomne povzbudili.

Kráľovná anjelov, ty si patrónkou kláštora i materskej školy, oroduj za nás, stráž toto dielo dozrievania ľudských duší, aby sme naďalej slúžili tým najmenším a rodinám v duchu hesla našej Zakladateľky – Matky Františky:

„Konať dobro, rozdávať radosť, šťastným urobiť a viesť do neba.“

Na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla 29. 06. 2019

Napísala Sr. M. Xavéria Mikulová, FDC

Foto: Zuzana Kostková, Človek a viera.

Stručné dejiny:

Dejiny klastora_brozurka_web