„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Prievidza

Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

História

Do Prievidze prišli Dcéry Božskej Lásky v roku 1908. Do roku 1950 pôsobili ako učiteľky na ľudovej a meštianskej škole, v detskej opatrovni, vyučovali cudzie jazyky a hru na hudobných nástrojoch. V rokoch 1968 – 1970 čiastočne obnovili svoju činnosť. Natrvalo sa však sestry do Prievidze vrátili až v roku 1990.

Súčasnosť

V súčasnosti sa venujú výchovnému apoštolátu – vyučujú náboženstvo a profánne predmety na základných školách, Obchodnej akadémii a na Piaristickej spojenej škole.

V pastoračnom centre, ktoré sa nachádza v susedstve nášho kláštora, organizujú rôzne duchovné akcie: duchovné obnovy a cvičenia. Pomáhajú najmä vo  farnosti Prievidza-mesto.

Menoslov sestier v komunite:
  1. sr. M. Eva Duffková, FDC
  2. sr. M. Xavéria Mikulová, FDC
  3. sr. M. Timotea Šebeňová, FDC

Adresa komunity:

Námestie Slobody 13
971 01 Prievidza

Telefón: 046 542 54 89

Email: prievidza@marianky.sk

Články do farského časopisu Bartolomej: