Púť vernosti 2018


Púť vernosti 2018

V deň 124. výročia smrti Matky Františky Lechnerovej sme putovali k jej hrobke. Na podnet sr. M. Felicitas Venglikovej, FDC, provinciálnej predstavenej, putovalo 83 pútnikov zo Slovenska, z toho 18 sestier.

Púť prebiehala dvojakým spôsobom: peší pútnici (50 zo SK) vyrazil z Mauer Langer Gasse cez Viedenský les do Breitenfurtu o 8:30 a prišli pred poludňajšou svätou omšou, po ktorej nasledovalo malé občerstvenie a modlitby v hrobke Matky Františky.

Pán Boh nám doprial krásne jarné počasie a atmosféru plnú rozhovorov a modlitieb, nových priateľstiev a radostných stretnutí… čoho dôkazom sú aj fotografie: