„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Rodina Božskej Lásky

Rodina Božskej Lásky pri Kongregácii Dcér Božskej Lásky na Slovensku

Dnes sa stále viac znovu objavuje skutočnosť, že charizma Matky Zakladateľky, ktorá sa zrodila z Ducha Svätého pre dobro všetkých, musí byť opäť umiestnená v centre Cirkvi otvorenej spoločenstvu a účasti celého Božieho ľudu.

Ak chápeme zasvätený život ako znak komúnie v Cirkvi, prichádzame k presvedčeniu, že laici môžu mať účasť na ich charizme (VC 56).

V nadväznosti na historické skúsenosti začína v súčasnosti nová a veľmi sľubná intenzívna spolupráca medzi zasvätenými osobami a laikmi.

Od mája 2006 oficiálne existuje Spoločenstvo asociovaných členov FDC na Slovensku – Rodina Božskej Lásky, ktorí majú účasť na duchovných dobrách Kongregácie zložením prísľubov asociovaných členov FDC. Pravidelne sa zúčastňujú na mesačných duchovných obnovách, duchovných cvičeniach, kongregačných slávnostiach a sviatkoch, jubileách sestier, skladaní sľubov, obliečkach, pútí so sestrami k hrobke Matke Zakladateľky, do Materinca vo Viedni a na pohreboch sestier. Ich poslaním a tiež ich iniciatívou je modliť sa za nové povolania do našej Kongregácie.

Štatúty Rodiny Božskej Lásky

Video – prísľuby Rodiny Božskej Lásky 2016