„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Rok Božieho slova

Rok Božieho slova

„Ako voda neprestáva tiecť, kým nedosiahne najnižší bod a úroveň mora, tak aj Božie slovo neprestáva plynúť, kým nedosiahne úroveň srdca.

A zvlášť, ak ide o radosť. Ohlasovanie radosti, ktoré by znamenalo len odovzdanie myšlienky či zvesti o radosti, no neprinášalo by radosť, by ešte nebolo radostným ohlasovaním, nebolo by evanjeliom.“

(Raniero Cantalamessa)

Pre dospelých:

Zamyslenia na každý deň od pátrov verbistov – tu.

Pre deti:

Pracovné listy pre deti – tu.