„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Rozjímanie o Najsv. Srdci Ježišovom

RUŽENEC: rozjímanie o NAJSVÄTEJŠOM SRDCI JEŽIŠOVOM podľa piatich invokácií (vybratých) z litánií

1.tajomstvo: Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky.
Božie slovo:Lk 1,35.
Citát Matky Františky: Kiež poklony hodné Srdce nášho dobrého Pastiera pretvorí naše srdce tak, aby v ňom rád prebýval a v každom čase doň mohol vlievať plnosť svojich milostí.(Obežník, nedeľa Sexagesima 1887)

2.tajomstvo: Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc.
Božie slovo: Jn 12,32.
Citát Matky Františky: Aká šťastná bude každá jedna z vás, keď bude Knieža pokoja prebývať vo vašom srdci. (Obežník, 27. 11. 1879)

3.tajomstvo: Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky.
Božie slovo: Lk 12,49.
Citát Matky Františky: Oživme svoju horlivosť, a znova zapáľme vychladnutú lásku k dobrému Ženíchovi nášho srdca. (Obežník, 05. 03. 1881)

4.tajomstvo:Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca.
Božie slovo: Jn 8,28.
Citát Matky Františky: Sme dcéry trpiacej Lásky, preto máme urobiť všetko, aby bola táto láska prijímaná a opätovaná. Ak to budeme robiť, iste nás náš Božský Ženích zahrnie plnosťou svojich milostí. (Obežník, 23. 02. 1879)

5.tajomstvo:Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté.
Božie slovo: Jn 19,34.
Citát Matky Františky: Všetky Vás uzatváram do najsvätejšieho Srdca Ježišovho.(Testament,28. 08. 1892)

Z nemčiny preložila: Sr. M.Edith Gavajdová, FDC