Slávenie rehoľných jubileí v Trnave


V nedeľu 20. augusta 2017 sa v Provinciálnom dome v Trnave uskutočnila slávnosť Rehoľných jubileí našich sestier:

  • sr. M. Blanka Balonová, FDC – 75 rokov od zloženia rehoľných sľubov (z komunity Veľké Leváre)
  • sr. M. Majella Falatová, FDC – 70 rokov od zloženia rehoľných sľubov (z komunity Trnava)
  • sr. M. Pavla Remáčová, FDC – 25 rokov od zloženia rehoľných sľubov (z komunity Žiar nad Hronom)
  • sr. M. Sávia Sikeliová, FDC – 25 rokov od zloženia rehoľných sľubov (z komunity Michalovce)

Svätú omšu v Kaplnke Najsvätejšie Eucharistie celebroval P. Jozef Amrich, SJ. Sestry v prítomnosti sr. M. Felicitas Venglikovej, FDC, provinciálnej predstavenej, obnovili svoje rehoľné zasvätenie prečítaním formuly zloženia rehoľných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti.

Bola to milá slávnosť v kruhu sestier plná vďačnosti, spomienok a sesterskej lásky. Sestrám jubilantkám srdečne blahoželáme a vyprosujeme im vytrvalosť v povolaní až do konca.