„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Slovenská provincia

„Ako Dcéry Božskej Lásky si chránime apoštolského ducha, keď sme otvorené svetu, stojíme uprostred života a sme ochotné podeliť sa s bremenom chudobných. V súlade so zásadou Matky Františky: „Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť k nebu“, sme k všetkým ľuďom láskavé.“ (Konštitúcie FDC, b. 61)

Štatistika k 28.08.2021: 34 sestier s večnými sľubmi, juniorka a novicka.

Provinciálne vedenie 2018-2021

sr. M. Felicitas Vengliková, FDC – provinciálna predstavená

sr. M. Xavéria Mikulová, FDC – 2. provinciálna radkyňa

sr. M. Daniela Bezdedová, FDC – 3. provinciálna radkyňa

sr. M. Zdenka Koprdová, FDC – 4. provinciálna radkyňa