Slovenská provincia


„Ako Dcéry Božskej Lásky si chránime apoštolského ducha, keď sme otvorené svetu, stojíme uprostred života a sme ochotné podeliť sa s bremenom chudobných. V súlade so zásadou Matky Františky: „Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť k nebu“, sme k všetkým ľuďom láskavé.“ (Konštitúcie FDC, b. 61)

Štatistika k 15.11.2017: 45 sestier s večnými sľubmi a 3 juniorky.

Provinciálne vedenie 2014-2018

sr. M. Felicitas Vengliková, FDC – provinciálna predstavená

Provinciálne vedenie 2014-2018

sr. M. Christiana Števárová, FDC – 1. provinciálna radkyňa

sr. M. Edith Gavajdová, FDC – 2. provinciálna radkyňa

sr. M. Xavéria Mikulová, FDC – 3. provinciálna radkyňa

sr. M. Bernarda Diškantová, FDC – 4. provinciálna radkyňa