Slovenská provincia

„Ako Dcéry Božskej Lásky si chránime apoštolského ducha, keď sme otvorené svetu, stojíme uprostred života a sme ochotné podeliť sa s bremenom chudobných. V súlade so zásadou Matky Františky: „Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť k nebu“, sme k všetkým ľuďom láskavé.“ (Konštitúcie FDC, b. 61)

Štatistika k 15.02.2021: 38 sestier s večnými sľubmi, 2 juniorky a postulantka.

Provinciálne vedenie 2018-2021

sr. M. Felicitas Vengliková, FDC – provinciálna predstavená

sr. M. Edith Gavajdová, FDC – 1. provinciálna radkyňa – vikárka

sr. M. Xavéria Mikulová, FDC – 2. provinciálna radkyňa

sr. M. Daniela Bezdedová, FDC – 3. provinciálna radkyňa