„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Slovenská provincia

„Ako Dcéry Božskej Lásky si chránime apoštolského ducha, keď sme otvorené svetu, stojíme uprostred života a sme ochotné podeliť sa s bremenom chudobných. V súlade so zásadou Matky Františky: „Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť k nebu“, sme k všetkým ľuďom láskavé.“ (Konštitúcie FDC)

Provicnálne vedenie 2022-2026:
sr.. M. Timotea Šebeňová – provinciálna predstavená
sr. M. Elisabeth Domoráková, FDC – 1. provinciálna radkyňa (vikárka)
sr. M. Christiana Števárová, FDC – 2. provinciálna radkyňa
sr. M. Michaela Ševčíková, FDC – 3. provinciálna radkyňa
sr. M. Terazka Gužiaková, FDC – 4. provinciálna radkyňa
sr. M. Benedikta Máťošová, FDC – provinciálna sekretárka
sr. M. Petra Oravcová, FDC – provinciálna ekonómka