Sociálny apoštolát


„Ako svedkyne Božej lásky vidíme v našom boji za sociálnu spravodlivosť podstatný prvok nasledovania Krista. Uznávaním dôstojnosti každého človeka spolupracujeme na prekonávaní nespravodlivosti akéhokoľvek druhu, pretože ona bráni rastu Božieho kráľovstva.“ (Konšt. b. 58.3)

 V našej provincii sa venujeme nasledovnému sociálnemu apoštolátu:

– rôznorodá podpora sociálne slabších ľudí (Konšt. b. 58.1.1)

V oblasti sociálneho apoštolátu spolupracujeme so Slovenskou katolíckou charitou, s diecéznymi katolíckymi charitami, s rôznymi občianskymi združeniami ako aj so štátnou správou a miestnou samosprávou.

Sociálny apoštolát Kongregácie Dcér Božskej Lásky na Slovensku:

  • práca na Sekretariáte Slovenskej katolíckej charityRozvoj sociálnych služieb a vzdelávania – sr. M. Edith Gavajdová, FDC
  • starostlivosť o choré a staré sestry vo Veľkých Levároch (charitný dom SKCH) a v Trnave
  • duchovná formácia v Dome pre týrané matky s deťmi Jozefínum v Dolnej Krupej
  • rozdávanie sv. prijímania a návštevy klientov v Dome sociálnych služieb na Južnej triede 2 v Košiciach
  • návšteva a pomoc starým a chorým v ich domácnostiach
  • zapojenie sa do humanitných projektov škôl, na ktorých vyučujú naše sestry (charitatívne zbierky, návšteva charitných zariadení, pomoc núdznym…)
  • zbierky pre naše misie v Ugande
  • pomoc núdznym…