„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Spiritualita

Spiritualitou Kongregácie je predovšetkým hlboký vnútorný život s Trojjediným Bohom a to ako dcéra v detinskom vzťahu k Otcovi podľa príkladu Syna skrze lásku Ducha Svätého. Osobitnú lásku máme k ukrižovanému Pánovi, k Jeho prebodnutému Srdcu, v ktorom sa zviditeľnila Božia láska. Zvlášť si uctievame Pannu Máriu ako Matku Trikrát Obdivuhodnú, svätého Jozefa a svätého Augustína ako duchovného otca našej Kongregácie, ako aj ostatných ľudových svätých.

Sviatky Kongregácie:
 • Slávnosť Najsvätejšej Trojice
 • Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
 • Sviatok Matky Trikrát Obdivuhodnej – 5. august
 • Slávnosť svätého Jozefa – 19. marec 
 • Sviatok svätého Augustína – 28. august
 • výročie založenia Kongregácie – 21. november
 • výročie smrti zakladateľky Matky Františky Lechnerovej  – 14. apríl
Heslo FDC:

„Všetko pre Boha, pre chudobných a pre našu Kongregáciu!“

Zásada Matky Františky:

„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Emblém FDC:

Symbolizuje lásku trojjediného Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Skladá sa z troch lúčov, ktoré poukazujú na Otca, z kríža ako znamenia Syna a z holubice ako znamenia Ducha Svätého. Do seba uzavreté tri kruhy, ktoré akoby boli v pohybe, pripomínajú lásku Najsvätejšej Trojice, do ktorej sme zapojené.

Prsteň FDC:

Symbol  nekonečnej Božej lásky a jej vlastnej vernosti – obrúčka s vyobrazením Najsvätejšieho Ježišovho Srdca, z rubovej strany má každá sestra vyryté rehoľné meno a dátum večných sľubov.

Zrnká Matky Františky:
 1. Každé ráno pomodli sa z hĺbky srdca.
 2. Pred prácou si vzbuď dobrý úmysel.
 3. Poďakuj sa Pánu Bohu za radosti, ktoré ti udelil.
 4. Pri rozhovore, práci a zábave pamätaj na prítomnosť Božiu.
 5. Trpezlivo znášaj kríže a trápenia.
 6. Zo srdca odpúšťaj tým, čo ťa urazili!
 7. Chyby druhých šetrne ospravedlňuj!
 8. Úprimne ľutuj svoje previnenia!
 9. Dobrý skutok spájaj s pokorou!
 10. Štedro obdaruj núdznych!
 11. Poteš trpiacich!
 12. Pred spánkom si vykonaj spytovanie svedomia!