„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Príprava a prijatie sviatostí v Trnave

V štyroch turnusoch – 8., 9. mája a 5. júna 2021 prijalo 49 detí zo ZŠ s MŠ A. Merici v Trnave vo farnosti Trnava – mesto prvý krát sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Slávnosti sa konali v Bazilike sv. Mikuláša a v jezuitskom kostole Najsvätejšej Trojice.

V nedeľu na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 23. mája 2021 prijalo z rúk otca arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v Katedrále v Trnave 21 žiakov deviateho ročníka ZŠ s MŠ A. Merici v Trnave sviatosť birmovania.

 

Prípravu k sviatostiam viedla sr. M. Faustína Zaťková, FDC.