„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Trnava – Provinciálny dom

Útulok sv. Jozefa

Sídlom Slovenskej provincie „Sedembolestnej Panny Márie“ je Trnava, kde na Halenárskej ulici č. 8 – 9 sa nachádza náš provinciálny dom.

Dom je sídlom Slovenskej provincie a formačným domom, kde sa nachádza noviciát. V rokoch 2000-2001 bola vybudovaná prístavba domu (Halenárska 9), v ktorej sa nachádza Kaplnka Najsvätejšej Eucharistie (posviacka – 3. júla 2004) a priestory pre konanie duchovných podujatí.

Z histórie:

V roku 1937 otvorili v novopostavenom kláštore na Halenárskej ulici „Útulok sv. Jozefa“, ktorý slúžil  do roku 1950 ako ubytovňa pre kňazov – profesorov Biskupského gymnázia v Trnave, pre úradníčky a študentky.

Počas komunistického režimu dom bol sídlom Vojenskej správy v Trnave.

Po roku 1994 kláštor obnovil svoj pôvodný účel a dnes slúži ako provinciálny a formačný dom. Postupne k pôvodnému kláštoru bolo nadstavené podkrovie – provincialát (1999) a prístavba – kaplnka Najsvätejšej Eucharistie a priestory pre duchovné akcie (2001-2003). V predchádzajúcich školských rokoch sestry vyučovali náboženskú výchovu na štátnych trnavských školách a na základnej škole v Dolnej Krupej.

V školskom roku 2020/21 sr. M. Petra Oravcová, FDC učí na Pedagogickej a sociálnej akadémii bl. Laury matematiku a sr. M Faustína Zaťková, FDC  na ZŠ s MŠ A. Merici vyučuje katolícke náboženstvo.

Sr. M. Miriam Pipíšková, FDC pracuje ako lekárnička v Lekárni Medicus na poliklinike Družba.

Sestry vedú internát pre vysokoškoláčky – Ubytovacie zariadenie Marianum na Žarnovovej ulici 7 v Trnave (zodpovedná sr. M. Daniela Bezdedová, FDC).

Sestry tiež navštevujú Zariadenie núdzového bývanie pre ženy – Jozefínum v Dolnej Krupej, organizujú duchovné obnovy pre dievčatá a ženy, pomáhajú v mestských farnostiach v Trnave.

A starajú sa o staršie a choré spolusestry.

Menoslov sestier pôsobiacich v komunite:
 1. sr. M. Felicitas Vengliková, FDC (provinciálna predstavená)
 2. sr. M. Daniela Bezdedová, FDC
 3. sr. M. Petra Oravcová, FDC
 4. sr. M. Agáta Packová, FDC
 5. sr. M. Leonila Dodoková, FDC
 6. sr. M. Anzelma Cibíková, FDC
 7. sr. M. Stanislava Košťálová, FDC
 8. sr. M. Hieronyma Panocová, FDC
 9. sr. M. Františka Krupová, FDC
 10. sr. M. Faustína Zaťková, FDC
 11. sr. M. Miriam Pipíšková, FDC

Adresa komunity:

Halenárska 8
917 01 Trnava

telefón: 033 551 53 04

e-mail: trnava@marianky.sk