„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Ukrajina

Začiatky misijnej činnosti Dcér Božskej Lásky na Ukrajine siahajú do roku 1998, kedy tri sestry pôsobili v osade Gródek Jagieloński. V roku 2004 poľská provincia Panny Márie Čenstochovskej znovu otvorila misiu na Ukrajine – v Poltawe.

V októbri 2015 sestry ukončili činnosť v Poltawe a začali účinkovať v západnej časti Ukrajiny

v Jasieniowiciach k. Zloczowa.

Dve sestry misionárky pracujú v sirotinci a pastoračne pôsobia vo farnosti.