„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Veľké Leváre

V záhorskej nížine leží obec Veľké Leváre, ktorá je spojená s našou Kongregáciou od roku 1892, kedy Matka Františka založila Kláštor Hubertinum. Do roku 1950 sestry pôsobili vo farnosti ako učiteľky, katechétky, organistky, viedli rôzne cirkevné spolky a duchovne pôsobili na obyvateľstvo.

Obnovenie činnosti po páde komunizmu nastalo v roku 1994 a v roku 1997 sa sem presťahovali staršie a choré sestry z Charitného domova v Rúbani, okr. Nové Zámky. Sestry svojím tichým apoštolátom – modlitbou a obetami vyprosujú požehnanie pre svet. Tiež pomáhajú vo farnosti Narodenia Panny Márie, organizujú rôzne duchovné akcie. Do roku 2019 sr. M. Laura Bratkovičová, FDC vyučovala hudobnú a náboženskú výchovu na ZŠ Malé Leváre.

Menoslov sestier pôsobiacich v komunite:

 1. sr. M. Metoda Balogová, FDC
 2. sr. M. Blanka Balonová, FDC
 3. sr. M. Paulína Pánisová, FDC
 4. sr. M. Gemma Pekárová, FDC
 5. sr. M. Jozefa Plevová, FDC
 6. sr. M. Lucia Ganzarčíková, FDC
 7. sr. Ľudmila Bartošová, FDC
 8. sr. M. Andreja Piškiová, FDC
 9. sr. M. Marietta Škorová, FDC
 10. sr. M. Hyacinta Bekešová, FDC
 11. sr. M. Sávia Sikeliová, FDC
 12. sr. M. Gerarda Slaziníková, FDC

Adresa komunity:

SNP 13
908 73 Veľké Leváre

Telefón: 034 779 41 90

e-mail: velkelevare@marianky.sk