Veľké Leváre


V záhorskej nížine leží obec Veľké Leváre, ktorá je spojená s našou Kongregáciou od roku 1892, kedy Matka Františka založila Kláštor Hubertinum. Do roku 1950 sestry pôsobili vo farnosti ako učiteľky, katechétky, organistky, viedli rôzne cirkevné spolky a duchovne pôsobili na obyvateľstvo.

Obnovenie činnosti po páde komunizmu nastalo v roku 1994 a v roku 1997 sa sem presťahovali staršie a choré sestry z Charitného domova v Rúbani, okr. Nové Zámky. Sestry svojím tichým apoštolátom – modlitbou a obetami vyprosujú požehnanie pre svet. Tiež pomáhajú vo farnosti Narodenia Panny Márie, organizujú rôzne duchovné akcie. Sr. M. Laura Bratkovičová, FDC vyučuje náboženstvo  v materských školách vo Veľkých Levároch a v Malých Levároch a na prvom stupni na Základnej škole v Malých Levároch.

Menoslov sestier pôsobiacich v komunite:

 1. sr. M. Metoda Balogová, FDC
 2. sr. M. Blanka Balonová, FDC
 3. sr. Marcela Vargová, FDC
 4. sr. M. Paulína Pánisová, FDC
 5. sr. M. Gemma Pekárová, FDC
 6. sr. M. Júlia Hanicová, FDC
 7. sr. M. Jozefa Plevová, FDC
 8. sr. M. Lucia Ganzarčíková, FDC
 9. sr. Ľudmila Bartošová, FDC
 10. sr. M. Andreja Piškiová, FDC
 11. sr. M. Marietta Škorová, FDC
 12. sr. M. Hyacinta Bekešová, FDC
 13. sr. M. Gerarda Slaziníková, FDC
 14. sr. M. Laura Bratkovičová, FDC
 15. sr. M. Rút Šindlerová, FDC