„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Zakladateľka

Kongregáciu Dcér Božskej Lásky založila

Božia služobnica Matka Františka Lechnerová

21. novembra 1868 vo Viedni.

Láska Ježišovho Srdca ju podnecovala pomáhať ľuďom v núdzi, najmä dievčenskej mládeži.

Narodila sa 1. januára 1833 v Edlingu pri Wasserburgu v Bavorsku (Nemecko). Bola vychovávaná v dobrej kresťanskej rodine a už v detstve pociťovala túžbu  celkom sa darovať Bohu a obetovať sa pre spásu ľudí. Zomrela v Breitenfurte pri Viedni.14. apríla 1894. V roku 2005 vo Viedni začal proces jej blahorečenia.

Podrobný životopis

Modlitba za blahorečenie MFL

Modlitby a dokumenty MFL