„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Životné jubileum sr. M. Františky Krupovej, FDC

Životné jubileum sr. M. Františky Krupovej, FDC

Dňa 31. mája 2017 sr. M. Františka Krupová, FDC oslávila krásne životné jubileum – 50 rokov. V Kaplnke Najsv. Eucharistie v Provinciálnom dome v Trnave v tento deň bola na jej úmysel obetovaná sv. omša, ktorú celebroval P. Jozef Amrich, SJ. Gratulácie jubilantka prijímala počas celého dňa, komunita sestier jej zablahoželala pri raňajkách.

„Ad multos annos“ drahá sr. M. Františka!