Životné jubileum sr. M. Pavlíny Pánisovej, FDC


Životné jubileum sr. M. Pavlíny Pánisovej, FDC

VEĽKÉ LEVÁRE – Pri svätej omši v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v kláštore Hubertinum vo Veľkých Levároch a v kruhu sestier oslávila svoje nádherné životné jubileum 95 rokov sr. M. Pavlína Pánisová, FDC.

Milá sr. Pavlína, ďakujeme Vám za obetu a svedectvo Vášho Bohu zasväteného života a vyprosujeme všetky potrebné milosti do ďalších dní. Ad multos annos!