Životné jubileum sr. M. Stanislavy Košťálovej, FDC

Životné jubileum sr. M. Stanislavy Košťálovej, FDC

Dňa 15. februára 2018 sa naša sr. M. Stanislava Košťálová, FDC dožíva 70 rokov života.

Marta Košťálová – prezentácia o živote sr. Stanislavy