Životné jubileum sr. M. Stanislavy Košťálovej, FDCŽivotné jubileum sr. M. Stanislavy Košťálovej, FDC

Dňa 15. februára 2018 sa naša sr. M. Stanislava Košťálová, FDC dožíva 70 rokov života.

Marta Košťálová – prezentácia o živote sr. Stanislavy