„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Životný program Matky Františky

Životný program Božej služobnice Matky Františky Lechnerovej

nazvaný tiež Životný štýl alebo Zrnká Matky Františky