„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Modlitby k sv. Augustínovi

Modlitba k svätému Augustínovi

„Milé moje dcéry! Akú radosť bude mať dobrý Pán Boh, ak budeme všetky sláviť Kristovo zmŕtvychvstanie. Veľkú radosť urobíme aj nášmu anjelovi strážcovi, nášmu svätému otcovi Augustínovi, našim predstaveným a spolusestrám, keď chceme, dokážeme to.“

(Matka Františka Lechnerová, Obežník, 23. 2. 1879)

Svätý Augustín, pozdravujem ťa s láskou, akú má dcéra k otcovi!

Pod tvojou ochranou kráčam životom. Tvoje pravidlá mi ukazujú cestu, ktorá ma vedie k dokonalosti. Utiekam sa k tebe ako dieťa. Bdej nad mojou dušou. Posilni ma a vypros mi milosť, aby som sa nikdy neprestala usilovať o čnostný život. Vypros mi vytrvalosť, aby som bojovala dobrý boj až do chvíle, kým sa spolu stretneme v nebi a budeme chváliť Božského Ženícha po všetky veky vekov. Amen.

(Cirkevné imprimatur; arcib. ordinariát Viedeň, 18.6.1928, Z. 4584. Dr. Kamprath m.p. Kanc.)

Modlitba k  Augustínovi, učiteľovi Cirkvi

„Teraz, milé sestry, každá dostane vzácny a najkrajší dar, aký vám môžem v mene našej drahej Kongregácie na sviatok jej založenia dať. Je to kniha Pravidiel. Táto kniha, ktorá obsahuje základné pravidlá svätého otca Augustína a Konštitúcie Kongregácie, má byť každej sestre svätá a vzácna.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 7. 11. 1886)

Vznešený Učiteľ Cirkvi, svätý Augustín, ty si vo svojej duši oslavoval zázračné pôsobenie milosrdnej Božej lásky. Pomôž aj nám vždy a všade dôverovať výlučne Božej pomoci. Ty si poznal, čo znamená, žiť v omyle. Bol si pyšný a spútaný zmyselnosťou. Zakúsil si strach zo vzdialenosti od Boha a miloval si hriech. Napriek tomu, skrze vytrvalú modlitbu a úpenlivé prosby tvojej matky Moniky, ťa Pánova ruka vytrhla z moci tmy a ponorila do kráľovstva svetla. Pomôž aj nám, svätý Augustín, nájsť Boha, „večnú Pravdu, naozajstnú Lásku, blaženú Večnosť“. Nauč nás veriť, žiť v milosti a prekonávať všetky naše náruživosti. Sprevádzaj nás k životu bez konca, kde budeme naveky hľadieť na Boha, milovať ho a chváliť. Amen.

Modlitba k Augustínovi, učiteľovi duchovného života

„Vážme si milosť povolania, lebo je to po stvorení a vykúpení najväčší dar, ktorý nám Boh mohol darovať. Preto, dcéry moje, verne zachovávajme Božie prikázania a naše sväté pravidlá.“  (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 10. 11. 1878)

Svätý otec Augustín, buď naším učiteľom duchovného života. Vypros nám milosť, aby sme poznávali samé seba, aby sme si uvedomili hĺbku svojej duše a aby sme v nej objavili prítomnosť, pôsobenie i odlesk Boha. Nech poslušne nasledujeme volanie našej pravej prirodzenosti a nech sme stále viac otvorené tajomstvu milosti, aby sme dospeli k múdrosti. Udeľ nám milosť, aby sme rozumom prišli k pravde, s pravdou k láske a s láskou k dokonalému životu, ktorým je sám Boh.

Litánie k svätému Augustínovi

„Keď budeme verne žiť podľa svätých pravidiel, nemusíme sa obávať Pánovho súdu, lebo ich dôsledné zachovávanie nám zaistí večnú slávu. Prosím každú jednu, pre dobro vašej duše, aby ste ich mali vo veľkej úcte a radi ich čítali. Je to zrkadlo, ktoré nám ukazuje aké máme byť. Ak budeme podľa nich verne žiť, budeme navzájom pre seba anjeli, milí Pánovi a pocítime, ako je dobré žiť v dome Pánovom a byť jeho služobníčkami.“ (Matka Františka Lechnerová, Obežník, 7. 11. 1886)

 

Pane, zmiluj sa.            Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.          Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.            Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätý Augustín,
Syn úprimných sĺz,
Stĺp Božej Cirkvi,
Svetlo učiteľov Cirkvi,
Bojovník proti herézam,
Hlas z neba,
Kalich múdrosti,
Hlásateľ života,
Vzor apoštolského života,
Ranený Božou láskou,
Obranca viery,
Neúnavný hlásateľ Božieho Slova,
Hĺbavý bádateľ významu Svätého Písma,
Učiteľ pravej viery,
Vznešená ozdoba svätej Cirkvi,
Sláva pastierov Cirkvi,
Perla vyznavačov,
Zrkadlo svätosti,
Zakladateľ našich pravidiel,
Vzor čnosti,
Potešiteľ chudobných,
Obranca pravdy,

Utiekame sa k tebe náš ochranca, vypočuj nás, svätý Augustín.
V našich potrebách,
V našich modlitbách,
V hodine našej smrti,
Pre slzy tvojej svätej matky,
Pre tvoje zázračné obrátenie,
Pre tvoj krst,
Pre tvoju úplnú oddanosť svätej viere,
Pre tvoju vrúcnu túžbu obhajovať vieru katolíckej Cirkvi,
Pre tvoju snahu chrániť bojujúcu Cirkev,
Pre zásluhy svätých z tvojej rehole,
Pre prenesenie tvojho svätého tela,

Zverujeme sa pod tvoju ochranu, prosíme ťa, vyslyš nás.
Stoj pri všetkých, ktorí ťa prosia pomoc,
Udeľ svoju otcovskú ochranu našej Kongregácii, ktorá ti je zverená,
Stoj pri nás, aby sme verne plnili sväté sľuby,
Vypros nám pevnejšiu vieru a nábožnosť,
Vypros, aby bola Cirkev uchránená od každého zla a bludov,
Vypros všetkým národom dar úcty a oddanosti voči najvyššiemu pastierovi Cirkvi,
Vypros nám, aby sme boli hodné spievať Bohu chvály v nebesiach,
Vypros všetkým našim dobrodincom večnú odmenu,
Zachráň nás od všetkých viditeľných i neviditeľných nepriateľov,
Pomáhaj nám v našich potrebách,
Sprevádzaj nás, aby sme pod tvojím vedením prišli do večnej vlasti,
Prijmi naše modlitby,
Prihováraj sa za nás u Boha,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Modlime sa: Bože Otče, oživ v cirkvi Ducha, ktorý viedol svätého biskupa Augustína, aby sme aj my, naplnené tým istým duchom, milovali to, čo miloval on a konali to, čo nás učil Skrze Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý v jednote s Duchom Svätým žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings