„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Veľká vďaka pán profesor MUDr. Vladimír Krčméry, DrSC.

Zúčastnili sme sa pohrebnej sv. omši za veľkého dobrodinca našej Slovenskej provincie  Kongregácie Dcér Božskej Lásky, pána profesora MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSC.

Ďakovali sme sa Bohu za jeho múdrosť, dobrotu a neskutočnú radosť pomáhať chorým, slabým a utečencom. Tiež sme prosili o Božie milosrdenstvo pre spásu jeho duše a za nových nasledovníkov pokračovať v jeho diele.

Profesor Vladimír Krčméry bol neustále srdcom pri Bohu, rozumom pri projektoch pomoci blížnym, rukami pri konkrétnych skutkoch, vždy s ružencom v ruke a nohami neustále na cestách po celom svete.

Kristova láska ho podnecovala konať dobro, rozdávať radosť, robiť šťastným a viest k nebu druhých…. tak ako to robila naša drahá zakladateľka Kongregácie Dcér Božskej Lásky (marianky), Božia služobnica Matka Františka Lechnerová (vznik rehole v r.1868 vo Viedni). Určite by si rozumeli a spolupracovali.

Vysoká odbornosť pána profesora mi bola známa už počas totality. Osobne sme sa stretli až v roku 2003, keď hľadal priestory pre súkromnú Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Prešiel osobne si pozrieť priestory budovy Marianuma na ul. Žarnova 7 v Trnave a chcel do 2-3 týždňov podpísať zmluvu o  kúpe domu. Samozrejme z viacerých dôvodov to nebolo možné zrealizovať.

V tej dobe sme sa modlili a rozlišovali na provinciálnej rade aj s generálnym vedením, ktoré domy postupne uzatvoríme, nakoľko mladých sestier nebolo veľa na doplnenie komunít.  Medzi menej využitými v tom čase bol kláštor v Dolnej Krupej. Sestričky v kláštore Jozefínum v Dolnej Krupej pomaly stárli, a bolo treba zabezpečiť ich opatrovanie, postupne sme ich preložili do komunity vo Veľkých Levároch a v Trnave. Ale ako využiť budovu ďalej?

Po porade s právničkou a daňovou poradkyňou sme navrhli VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, aby nová činnosť bola v duchu našej charizmy – pomoc rodinám pri výchove detí, zvlášť opusteným, týraným a sociálne slabým matkám bez trvalého bydliska. Nápomocná v tomto bola odb. asistentka vysokej školy PhDr. Judita Stempelová, PhD, ktorá vypracovala sociálny projekt pre školu a priviedla prof. Krčméryho do Dolnej Krupej, aby videl objekt. V tom čase medzi návrhmi pomoci bol aj hospic či domov pre seniorov, tieto nespĺňali podmienky bezbariérovosti budovy.

Nasledovalo niekoľko osobných  stretnutí s pánom profesorom Krčmérym, následne delegoval svojho kvestora pána Ing. Mariána Jurčagu pre ďalšie jednania. Prípravné práce trvali od konca roka 2008 do leta 2009, kedy bola podpísaná zmluva medzi Kongregáciou Dcér Božskej Lásky na Slovensku  a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety o poskytnutom prenájme budovy. (Zmluva bola podpísaná a od 1.7.2009 mohla činnosť začať.)

V ďalšom období bolo potrebné personálne zabezpečiť chod zariadenia, schváliť na VÚC Trnava poskytovanie sociálnej služby a začleniť zariadenia do siete odborných poskytovateľov. V tomto nám pomohla Judita Stempelová, ktorá spolu s doktorantkami vysokej školy (Mária Takáčová, Terézia Dudášová, Eva Halašová, Jana Adamcová), členkami Občianskeho združenia „DOBROTA SV.ALŽBETY“ pripravili pôdu pre ďalší chod zariadenia.

Od leta 2009 do otvorenia zariadenia 5.novembra 2009 chodili dobrovoľnícky vypomáhať pri sťahovaní miestnosti, čistení po rekonštrukčných prácach budovy. Nová štatutárka OZ Ing. Mgr. Mária Syneková sa vďačne ujala tejto činnosti (2009-2015) a PhDr. Terézia Dudášová, PhD., bola menovaná riaditeľkou zariadenia. Ešte dnes prežívame veľkú radosť z Božieho riadenia pre poskytovanie tejto služby.

V tom čase čakalo nás veľa práce, preloženie sestier, sťahovanie zariadenia kaplnky a iných vecí do  našich kláštorov, upratanie priestorov. V sklade boli zabalené krabice, ktoré si sestry priviezli z Bílej Vody u Javorníků, kde sme našli úžasné historické materiály. Všetky sestry a zvlášť novicky a kandidátky boli aktívne zapojené do spoločnej práce otvárania krabíc a triedenia vecí. Bola to veľmi náročná práca, ale pre nás aj radostná. Keď sme už nevládali modlili sme sa :“ Od zbytočného hromadenia vecí, ochraňuj nás Pane…“ Zariadenie izieb, kuchyne ostalo pre  Zariadenie núdzového bývania pre ženy „ Jozefínum“ spolu s posteľnou bielizňou, kuchynským vybavením, kvetmi a inými doplnkami.

Pomoc chudobným ženám bez spolupráce s VÚC Trnava, dobrodincami a najmä  ekonomickou pomocou pána profesora by nebola možná, lebo náklady na energie boli vysoké.

Podľa našich možností naše sestry a asociovaní členovia našej rehole  dochádzali do zariadenia, aby duchovne napomáhali obyvateľkám a ich deťom: hrami, spevom a gitarou, katechizovaním a niekedy rozhovormi. Spoločne s nimi sme sa zúčastňovali aj vychádzok a výletov s deťmi, opakovane navštívili aj náš kláštor na Halenárskej ul. v Trnave, kde sme im pripravili pohostenie. Niektoré matky sme osobne materiálne  podporili a doniesli do zariadenia potraviny. Aj generálna predstavená Kongregácie  vždy osobne navštívila toto zariadenie počas svojej kanonickej vizitácie.

V roku 2013 sme začali s prácami na príprave priestorov pre internát dievčat  v budove Marianuma. Potrebovali sme peniaze. Tu opäť podal ochotnú pomoc pán profesor a mohli sme uzavrieť zmluvu o nájme, s tým, že nám mohli dať nájom dopredu za 10 rokov, aby sme mohli internát čím skôr zrekonštruovať.

Budova Jozefína stále patrí reholi, v posledných rokoch sme urobili veľké opravy na streche a náter fasády. Bežné opravy, výmena nábytku, opravy zdravotechniky a iné mnohé vylepšenia robí zariadenie vo vlastnej réžii.  Dom je udržiavaný a veľmi pekný a vhodný pre túto činnosť. Vedenie zariadenia nás pravidelne informovalo o činnosti, opravách, radostiach aj problémoch. Každý rok nás pozvali na hodnotiace stretnutie. Aj keď pani Juditka je na dôchodku, neustále sa zaujíma o chod a prispieva k dobrej spolupráci .

Vedľa kláštora je budova bývalej školy v Dolnej Krupej, ktorú VŠZaSP sv. Alžbety odkúpila od obce, zreštaurovala na vzdelávacie a duchovné aktivity vysokej školy, kde prebiehajú kurzy postgraduálneho vzdelávania..

 

Pán profesor navštevoval zariadenie pred sviatkami alebo príležitostnou cestou, aby posedel s matkami a vždy sa zaujímal o to, čo potrebujú. Pri príležitosti 10. výročia existencie Zariadenia núdzového bývania pre ženy v novembri 2019, zúčastnil aj pán profesor.

 

Všetkým veľmi poďakoval za túto službu, ktorú s láskou a ochotne robili a robia. Bol to silný zážitok vidieť ho neustále s ružencom v ruke a na kolenách mal usadené deti.

Pán profesor v posledných mesiacoch roka 2022 ľudsky aj lekársky pomáhal aj naším sestrám v komunite Bratislava, zvlášť sestre Christiáne, ktorá je mu tiež veľmi vďačná.

Budeme na neho pamätať v modlitbe aj pri sv. omšiach a v srdciach na neho nezabudneme.

 

Veľké Leváre, 30.12.2022                                                     sr. M. Daniela Bezdedová, FDC

 

www.jozefinum.sk

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings