125 rokov od založenia Kláštora „Hubertinum“ vo Veľkých Levároch

V nedeľu 24. septembra 2017 sme sa zišli sestry Slovenskej provincie vo Veľkých Levároch, aby sme oslávili

125 výročie od posviacky kláštora „HUBERTINUM“,

ktorá sa uskutočnila 25. septembra 1892 za prítomnosti Božej služobnice Matky Františky Lechnerovej, jej vikárky M. M. Ignácie Eggerovej a 4 sestier, ktoré vytvorili prvú komunitu na území dnešného Slovenska.

Program slávnosti jubilea začal modlitbou sestier na miestnom cintoríne za zomrelé sestry, ktoré sú tam pochované. Tiež sme sa pomodlili pri hrobke grófskej rodiny Kolonitzovej, ktorá nás pozvala do Veľkých Levár a veľkodušne darovala kláštor, ktorý je pomenovaný po grófke Huberte Wenckheimovej, rodenej Kolonitzovej.

Presunuli sme sa do Farského kostola Mena Panny Márie, kde sme sa pomodlili modlitbu posvätného ruženca. Sr. Zuzana Kubíková, FDC, provinciálna sekretárka, prečítala stručné dejiny Kongregácie, Provincie a veľkolevárskeho kláštora.

Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska. Koncelebrovali s ním otcovia resurrekcionisti: P. Jaroslaw Kinka, CR, P. Gabriel Koch, CR a P. Eduard Haring, CR spolu s osobným sekretárom otca arcibiskupa dp. Mgr. MUDr. Júliusom Pomšárom.

Po svätej omši otec arcibiskup v sprievode sr. M. Felicitas Venglikovej, FDC, provinciálnej predstavenej, navštívil kláštor a naše staršie sestry, ktoré pre svoj vek a chorobu sa už nemohli zúčastniť svätej omše v kostole, no denne modlitbami a obetami prispievajú do pokladnice Cirkvi.

Pozvaní hostia – bývalí žiaci našich sestier, dobrodinci a spolupracovníci sestier z Veľkých Levár a okolia -, kňazi a sestry sa občerstvili pri slávnostnom obede v miestnej reštaurácii.

Ďakujeme trojjedinému Bohu za prítomnosť sestier, za ich charizmu, zviditeľňovanie Božej lásky vo Veľkých Levároch, ktoré sa stali bránou pre príchod sestier na naše slovenské územie…

– z príhovoru otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského