Mesiac: máj 2021

100 rokov sr. M. Blanky a 50-te rehoľné jubileum sr. M. Lucie

100 rokov sr. M. Blanky a 50-te rehoľné jubileum sr. M. Lucie

S veľkou radosťou sme ďakovali Bohu pri svätej omši dňa 23.5.2021 v kaplnke komunity vo Veľkých Levároch za 100 rokov života sestry Márie Blanky Balonovej, FDC. Svätú omšu celebroval miestny pán farár Mgr. Jaroslav Kinga, CR, ktorý jubilujúcej sestre poďakoval za vernosť v povolaní a za krásne svedectvo života.