Blahorečenie Anky Kolesárovej


Blahorečenie Anky Kolesárovej

V sobotu 1. septembra 2018 sa uskutočnilo blahorečenie Anky Kolesárovej, mučenice čistoty. Na trojdňovom programe v Košiciach sa zúčastnili sestry aj s mladými z komunít v Košiciach, v Michalovciach, v Trnave, v Bratislave, v Žiari nad Hronom a z Prievidze.

Ďakujeme aj dobrodincom, ktorí pripravili občerstvenie pre pútnikov, ktorí boli ubytovaný v košickom kláštore.

Foto: