Kňazské rekolekcie v michalovskom kláštore

Kňazské rekolekcie v michalovskom kláštore

MICHALOVCE – V utorok 11. februára 2020 pri príležitosti kňazských rekolekcií nás navštívili kňazi michalovského dekanátu spolu s Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom – metropolitom, aby spoločne slúžili sv. omšu v našej Kaplnke sv. Terezky v Michalovciach. Po sv. omši si kňazi uctili relikvie svätých …

„Máš na to“ vo Vysokej nad Uhom

„Máš na to“ vo Vysokej nad Uhom

MICHALOVCE/VYSOKÁ NAD UHOM – V sobotu 8. februára 2020 sme sa zúčastnili putovania k relikviám bl. Anny Kolesárovej z Pavloviec nad Uhom do Vysokej nad Uhom, ktorá sa konala vrámci 83. púti radosti pre mladých pod názvom „Máš na to!“. Text a foto: sr. M. …

Návšteva primátora Michaloviec v CMŠ sv. Terezky

Návšteva primátora Michaloviec v CMŠ sv. Terezky

Každoročným zvykom primátora mesta Michalovce Mgr. Viliama Zahorčáka je navštíviť mestské materské školy na začiatku nového roka. Tento rok, 8. januára 2020 poctil svojou návštevou aj našu CMŠ sv. Terezky spolu s vedúcou odboru školstva a športu Ing. Katarínou Polákovou. Spoločne sa s nami modlili …

Požehnanie priestorov CMŠ a kláštora v Michalovciach

Požehnanie priestorov CMŠ a kláštora v Michalovciach

Požehnanie priestorov CMŠ a kláštora 9. januára 2020 v Michalovciach, v kaplnke Kláštora sv. Terezky, za prítomností detí, učiteliek a sestier slúžil sv. omšu vdp. Stanislav Pavúk, po ktorej požehnal priestory domu i škôlky. Text a foto: sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC  

Foto: Vianoce 2019 v našich komunitách

Foto: Vianoce 2019 v našich komunitách

Trnava: Veľké Leváre: Žiar nad Hronom: Košice: Michalovce:

Dobrá novina v Michalovciach

Dobrá novina v Michalovciach

Dobrá novina v Michalovciach Sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC a sr. M. Christiana Števárová, FDC pripravili pre deti pásmo vinšov s piesňami a spolu s nimi sa zapojili do koledovania Dobrej noviny 25. decembra 2019 vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie a v Domove dôchodcov …

Modlitby za povolania v Michalovciach

Modlitby za povolania v Michalovciach

Modlitby za povolania v Michalovciach 19. december 2019 – Dnešný večer sme sa v našej kaplnke stretli rehoľníci z rôznych komunít v Michalovciach, aby sme sa modlili za nové povolania a za vernosť v povolaní. Po spoločnej modlitbe sme sa ešte zdieľali pri malom agapé. …

1. sv. prijímanie v Michalovciach

1. sv. prijímanie v Michalovciach

1. sv. prijímanie v Michalovciach V stredu 18. decembra 2019 pri sv. omši vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie v Michalovciach po prvýkrát pristúpila k sv. prijímaniu Alina Olenčin z Ukrajiny, ktorú dlhodobo duchovne pripravovala sr. M. Christiana Števárová, FDC. Po sv. omši sme pre …