„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Do domu Otca: +sr. M. Júlia Hanicová, FDC

Do domu Otca: +sr. M. Júlia Hanicová, FDC

Dňa 18. decembra 2017  v komunite vo Veľkých Levároch si Pán života a smrti povolal k sebe do večnosti našu milovanú spolusestru

sr. M. Júliu Hanicovú, FDC.

Našu sestru odporúčame do Vašich modlitieb.

Parte:

Nekrológ: