„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Mobilná aplikácia Modlitebník FDC

Ako malý darček k Vianociam sme pre sestry FDC, Rodinu Božskej lásky a sympatizantov našej rehole vytvorili mobilnú aplikáciu Modlitebník FDC, ktorý je možné si stiahnuť do mobilu na:

https://stanislavjochman.github.io/marianky/

Je to skúšobná verzia, ktorú vytvorili Stanislav Jochman, študent – maturant na Gymnáziu na Alejovej ulici v Košiciach a sr. M. Faustína Zaťková, FDC, no už teraz spĺňa svoj účel. Pripomienky môžete zasielať na: faustina@marianky.sk