„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Návšteva primátora Michaloviec v CMŠ sv. Terezky

Každoročným zvykom primátora mesta Michalovce Mgr. Viliama Zahorčáka je navštíviť mestské materské školy na začiatku nového roka. Tento rok, 8. januára 2020 poctil svojou návštevou aj našu CMŠ sv. Terezky spolu s vedúcou odboru školstva a športu Ing. Katarínou Polákovou. Spoločne sa s nami modlili v kaplnke kláštora za požehnanie pre celé mesto. Ďakujeme im za spolupatričnosť, prijatie a podporu a vyprosujeme Božie požehnanie pre ich službu mestu.

Text a foto: sr. M. Alžbeta Domoráková, FDC