Obnova sv. sľubov a vstup do postulátu

V stredu 5. augusta 2020 na sviatok Panny Márie Obdivuhodnej sestry juniorky – sr. M. Miriam Pipíšková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC obnovili sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti na jeden rok do rúk provinciálnej predstavenej sr. M. Felicitas Venglikovej, FDC.

Novú etapu formácie – postulát – začala Lenka Grešnerová. V tejto formačnej etape ju bude viesť sr. Zuzana Kubíková, FDC.

Juniorkám, postulantke a magistre postulátu vyprosujeme otvorenosť na pôsobenie Ducha Svätého a radosť v zasvätenom živote.