Obnova svätých sľubov 2017


V sobotu 5. augusta 2017 na sviatok Patrónky Kongregácie – Matky trikrát Obdivuhodnej –

3 sestry juniorky obnovili na jeden rok sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti

do rúk sr. M. Felicitas Venglikovej, FDC, provinciálnej predstavenej. Na túto udalosť sa pripravili duchovnými cvičeniami v Kláštore augustiniánov v Košiciach v dňoch 21. – 27. júla 2017. Viedol ich P. Milan Hermanovský, OSA. V dňoch 2. – 4. augusta 2017 mali bezprostrednú prípravu pred obnovou sľubov pod vedením sr. M. Evy Duffkovej, FDC, magistry juniorátu v Provinciálnom dome v Trnave.Naďalej sprevádzame sr. M. Rút, sr. M. Miriam a sr. M. Janu Pavlu modlitbami a ďakujeme Bohu za ich ďalší krok na ceste úplného sa zasvätenia Bohu.