Ocenenie sr. M. Hieronymy Panocovej, FDC za 30 rokov v katechéze

KOŠICE – V deň spomienky na sv. Augustína, biskupa a učiteľa cirkvi, 28. augusta 2020, sa v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 pre všetkých katechétov Košickej arcidiecézy.

Po svätej omši pokračoval program katechétov odovzdávaním ďakovných listov učiteľom pri príležitosti jubilejných desiatich, dvadsiatich a tridsiatich rokov ich práce v školskom vyučovaní náboženstva.

Sr. M. Hieronyma Panocová, FDC bola ocenená za 30 rokov práce ako katechétka.

Viac na: https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/veni-sancte-pre-katechetov-