Otvorenie Jubilejného roka Dcér Božskej Lásky


V stredu 25. októbra 2017 v Materinci vo Viedni generálna predstavená sr. Maria Dulce Adams, FDC slávnostne otvorila

JUBILEJNÝ ROK DCÉR BOŽSKEJ LÁSKY

pri príležitosti 150. výročia založenia našej Kongregácie. Na otvorení sa zúčastnili provinciálne a vice-provinciálne predstavené z jednotlivých regiónov a generálne vedenie z Ríma. Sestry sa pomodlili a zapálili sviecu v hrobke našej Zakladateľky – Božej služobnice Matky Františky Lechnerovej. Každá predstavená dostala zapálenú sviecu, aby ju zaniesla do svojej Provincie.

Otvorenie jublejného roka na provinciálnej úrovni sa uskutoční 21. novembra 2017. Jubilejný rok vyvrcholí 21. novembra 2018 – v deň 150 výročia založenia Kongregácie FDC.