Po stopách Matky Františky


Po stopách Matky Františky

V piatok 17. augusta 2018 sme sa v skorých ranných hodinách (17 sestier) vydali z Trnavy na púť po stopách našej drahej Zakladateľky. Naša cesta smerovala do Bavorska, kde sa Matka Františka Lechnerová narodila a prežila svoje detstvo i mladosť.

Prvou našou zastávkou bolo malebné mestečko Wasserburg obkolesené riekou Inn, nachádzajúce sa neďaleko Edlingu, rodnej dediny Matky Františky. Františka sem často chodievala so svojím otcom, aby mu pomáhala s predajom na miestnom trhu.

Po krátkej prehliadke mesta sme sa presunuli do Edlingu, kde nás už očakávali sestry tunajšej komunity. V ich kaplnke sa nachádza kríž rodiny Lechnerovej, pred ktorým sa Františka modlievala. Bol to výnimočný okamih môcť ho vidieť, dotknúť sa ho, modliť sa pred ním. Cez Ježišov prebodnutý bok, tak neobyčajne zobrazený v tomto kríži, sme pocítili hlbšie spojenie so srdcom zakladateľky, ktorá často kontemplovala práve Ježišovo prebodnuté Srdce. V ňom najviac poznávala veľkosť Božej lásky a to ju podnecovalo zviditeľňovať ju medzi ľuďmi, najmä pomocou núdznym.

Po návšteve materskej školy, ktorú tu sestry spravujú, sme si pozreli (hoc len zvonka) rodný dom Matky Františky a potom sme mali možnosť stráviť hodinu modlitbou v edlinskom kostole, ktorý sa nachádza hneď oproti. V tomto kostole bola Františka pokrstená a tu sa v počiatkoch formoval jej duchovný život. Bola to ďalšia vzácna chvíľa, ktorá nám ostáva v pamäti…

Po návšteve Edlingu sme sa presunuli do Altöttingu, mariánskeho pútnického mestečka, v ktorom sme mali prenocovať. Bolo pre nás veľkou milosťou môcť sa modliť na tomto milostivom mieste, o to viac, že aj naša Matka Zakladateľka si tu bola vyprosovať Božie požehnanie na životnej ceste.

Azda najpamätnejšou chvíľou v nás ostáva sv. omša v Kaplnke zázračného obrazu Našej milej Pani z Altöttingu (Gnadenkapelle) slúžená v sobotu ráno na náš úmysel a návšteva hrobky sv. Konráda, veľkého svätca Altöttingu.

V sobotu sme okolo obeda opustili Altötting, prešli mestečkom Ebersberg, v ktorom naša zakladateľka pôsobila jeden rok (ešte pred založením Kongregácie) a potom sme sa zastavili v hlavnom meste Bavorska, v Mníchove. Keď 16-ročná Františka opustila rodný dom, bol to práve Mníchov a v ňom Inštitút Chudobných školských sestier de Notre Dame, kam smerovali jej kroky. My sme navštívili Kostol sv. Jakuba aj školu, ktorú tieto sestry spravujú a potom v centre Kostol Panny Márie, Kostol Ducha Svätého a videli sme tiež nádhernú stavbu mestskej radnice.

No a z Mníchova smerovali naše kroky už len späť do vlasti.

Vrátili sme sa unavené ako sa na pútničky patrí, ale najmä posilnené na duchu skúsenosťou týchto vzácnych miest, ktoré sme navštívili i sesterského spoločenstva, ktoré sme vytvorili.

Drahé sestry zo srdca ďakujem každej jednej z vás za svedectvo viery a lásky, sesterskú priazeň, vzájomnú starostlivosť, za vaše úsmevy a dobrú náladu, ktorá vás neopúšťala ani pri viacerých ťažkostiach, ktoré priam nevyhnutne patria ku každému dobrému dielu :-).

Zvlášť chceme poďakovať sr. M. Felicitas Venglikovej, FDC, provinciálnej predstavenej, a sr. M. Daniele Bezdedovej, FDC, za všetku námahu a starosti, ktorých nebolo pri vybavovaní i realizácie tejto púte málo. Nech vám Trojjediný Boh všetko oplatí a nech je Jemu za všetko chvála a sláva.

Sr. M. Miriam Pipíšková, FDC