PRÍSĽUBY  RODINY BOŽSKEJ LÁSKY V MARIÁNKE


 Dňa 12.10.2019 sme skladali prísľuby v Bazilike Narodenia Panny Márie v Mariánke pri Bratislave.

Doživotné prísľuby skladala naša členka Zuzana Marta Magátová z Topoľčian. Prvé prísľuby Otília Mária Grausová z Trnavy. Do kandidatúry vstúpila Dagmar Pavlove z Prievidze.

Páter Ján Otruba, kapucín slúžil sv. omšu v pútnickom dome bratov Tešiteľov a pri skladaní prísľubov bol prítomný aj generálny predstavený páter Michal Krystofowicz CCG. Po prísľuboch nás pozval  do múzea ich kongregácie, kde si mohli uctiť relikvie sv. Kríža, sv. Krvi, sv. Perpetuy a sv. Felicitas. Tvorili sme pekné spoločenstvo 28 ľudí. Vzájomne sme sa povzbudili v modlitbe na úmysly Kongregácie, v apoštoláte pre chudobných a v tomto misijnom mesiaci sme podporili juniorky v Ugande sumou 520 eur. Ďakujeme Pánu Bohu za všetky milosti aj za sestričky, ktoré sa nám s láskou venujú.

                                                                              Rodina Božskej Lásky