Prísľuby v Rodine Božskej Lásky 2018


TRNAVA – V nedeľu 07. októbra 2018 v Provinciálnom dome v Trnave konala slávnosť prísľubov Rodiny Božskej Lásky pri FDC. Pre tých, ktorí skladali doživotné prísľuby sa duchovná príprava začala spolu so sr. M. Felicitas Venglikovou, FDC, provinciálnou predstavenou, už  deň predtým – v sobotu 06. októbra 2018.

V nedeľu  prišli ďalší naši členovia a  nastal veľký radostný čas zo vzájomných stretnutí  jednotlivých oblastných stretiek, ktoré fungujú na  Slovensku. Pokračovali sme prednáškou sr. M.Christiany Števárovej, FDC z aktuálnej a veľmi zaujímavej Apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka Gaudete et exsultate O povolaní k svätosti v dnešnom svete, poklonou pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou a po nej sme skladali  prísľuby.

Monika Mária Diňová a Eva Mária Magdaléna Kollárová zložili doživotné prísľuby.

Tri členky z Prievidze zložili prvé prísľuby. Ostatné členky si obnovili prísľuby. Tešíme sa, že do  Rodiny Božskej Lásky vstúpili dve nové kandidátky.

Slávnostnú svätú omšu celebroval  vdp. ThDr. Miroslav Vančo, PhD., vicerektor Kaplnky povýšenia Svätého kríža a duchovný správca v Trnavskej fakultnej nemocnici. Veľmi nás obohatil svojou homíliou a popoludní odpoveďami na otázky v diskusii.

Po svätej omši  nasledoval obed a zdieľanie. Popoludní sme sa spolu pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu, nasledovala diskusia a voľby na ďalšie volebné obdobie.

Boli zvolení títo členovia:

predseda  – Peter Chren

podpredseda – Beáta Chrenová

sekretárka – Monika Diňová

pokladníčka – Zuzana Magáthová

Nebeský Otče, daj nám silu, aby sme životný záväzok, daný v prísľuboch,  verne plnili. Nech nám na tejto ceste vedie, pomáha  a ochraňuje Panna Mária, Obdivuhodná Matka. Amen

                                                                                                          Monika Mária Diňová