Sestry počas lockdownu

Mesiac január 2021, odkedy začal platiť zákaz vychádzania, sestry v našich komunitách prežili nasledovne:

Ivanka pri Dunaji, Michalovce – Cirkevné materské školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti umožnili rodičom zamestnaným v kritickej infraštruktúre dať svoje deti do predškolského zariadenia.

Bratislava, Trnava, Prievidza, Žiar nad Hronom, Michalovce – sestry učiteľky vyučujú dištančnou formou: online ako aj zadávaním úloh.

Sestry využívajú online priestor na stretká s dievčatami, študentkami, ženami, birmovancami, rodičmi prvoprijímajúcich detí…

Postulantka Lenka ako dobrovoľníčka pomáhala pri celoplošnom testovaní v Trnave 23. – 24.01.2021.

A v každej komunite sa viac modlíme a obetujeme každodenné námahy a utrpenie za zastavenie pandémie koronavírusu.