Stretnutie sestier v permanentnej formácii

Stretnutie sestier v permanentnej formácii

TRNAVA – V dňoch od 14. a 15. marca 2019 sa v provinciálnom dome v Trnave uskutočnilo jarné stretnutie sestier v permanetnej formácii. Zúčastnilo sa 21 sestier zo všetkých komunít. Na tému Eucharistia v zasvätenenom živote sa sestrám prihovoril vdp. ThLic. Štefan Fábry, ThD., farár v Žiline – Závodí a člen Slovenskej liturgickej komisie. Podvečer v Kaplnke Najsvätejšej Eucharistie slávil svätú omšu. V troch prednáškach sa zameral na tri body z eucharistickej modlitby: Pán s vami. Hľa, tajomstvo viery. Doxológia: Skrze Krista… Eucharistia aj zasvätený život je oslava Boha.

V nedeľu rannú svätú omšu celebroval P. Dojčák, SJ. Predpoludním sa program viedla sr. M. Felicitas Vengliková, FDC, provinciálna predstavená. Sestry ukončili stretnutie modlitbou Liturgie hodín a sviatočným obedom.