Stretnutie sestier v permanentnej formácii a junioriek


Stretnutie sestier v permanentnej formácii a junioriek

sa uskutočnilo 20. – 22. apríla 2018 v Provinciálnom dome v Trnave. O charizme a spiritualite Matky Františky a Kongregácie FDC prenášala sr. M. Ozana Krajačič, FDC z Chorvátska.

Stretnutie bolo veľmi obohacujúce, spojené so spoločnou modlitbou, slávením svätej omše a rekreáciou v duchu sesterskej lásky. Nech Pán Boh odmení sr. M. Felicitas Venglikovú, FDC, provinciálnu predstavenú za pozvanie sr. Ozany a sr. Zuzane Kubíkovej, FDC za preklad z taliančiny.

Foto doplníme.