„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“
„Robiť dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Ukončenie diecézneho procesu blahorečenia

V nedeľu, 21. novembra 2021 sme si pripomenuli 153. výročie založenia Kongregácie Dcér Božskej Lásky. V ten istý deň celá Kongregácia a mnohí známi a priatelia, upriamili mimoriadnu pozornosť na Viedeň, konkrétne Materinec Dcér Božskej Lásky, Jacquingasse 12-14.

Tu, v kostole (pochádza z čias Zakladateľky), zasvätenom Trikrát Obdivuhodnej Matke a Božskému Srdcu Ježišovmu, pri liturgickej slávnosti bol ukončený diecézny proces blahorečenia Božej služobnice Matky Františky Lechnerovej. Na tejto nevšednej, a nami dlho očakávanej slávnosti sa zúčastnili sestry z rôznych provincií, na čele s generálnou predstavenou sr. Máriou Dulce Adams.

Sme naplnené veľkou vďačnosťou a  radosťou, pretože miestna cirkev uznala Matku Františku ako ženu viery, nádeje, lásky, rozvážnosti, činorodosti, spravodlivosti a múdrosti a odvážnosti. Teraz proces pokračuje v Ríme.

*********

Napriek všetkým ťažkostiam a mnohým prekážkam s veľkou a neochvejnou dôverou v Božiu pomoc Matka Františka založila Kongregáciu Dcér Božskej Lásky, ktorá sa neobyčajne rýchlo, v priebehu niekoľkých rokov, rozrástla a svoje pôsobenie rozšírila do viacerých krajín Európy.

Zakladateľka jasne vnímala sociálne problémy spôsobené priemyselnou revolúciou, na čo spolu so sestrami odpovedala revolúciou lásky. Sestry, s veľkou  dôverou v Božiu pomoc a ochranu Panny Márie, úplným darovaním sa Bohu, obetavo a s láskou pomáhali dievčatám, chudobným, deťom, starším ľuďom.

Vo vedomí, že sa zrodili z Ježišovho prebodnutého Srdca, prameňa Božskej Lásky, sestry spoznali konkrétne spôsoby ako túto lásku zviditeľňovať.

Charizma a spiritualita Matky Františky je stále aktuálna a príťažlivá aj v súčasnej dobe.