Vizitácia provinciálnej predstavenej


Provinciálna predstavená aspoň raz do roka vykoná osobnú vizitáciu každého domáceho spoločenstva a každej sestry v provincii. Konš. FDC b. 139c

Od 18. februára do 30. mája 2017 prebiehala v našej Provincii

Kánonická vizitácia provinciálnej predstavenej

sr. M. Felicitas Venglikovej, FDC.