Životné jubileum sr. M. Lucie Gancarčíkovej, FDC


Životné jubileum sr. M. Lucie Gancarčíkovej, FDC

VEĽKÉ LEVÁRE – V komunitnom kruhu a pri svätej omši sme oslávili životné jubileum našej sr. M. Lucie Gancarčíkovej, FDC. Ďakujeme Bohu za 75 rokov života: nech jej naďalej udeľuje potrebné milosti pre každý deň jej zasväteného života a odmení všetko dobro.

Ad multos annos, drahá sr. Lucia!