Životné jubileum sr. Márie Venglikovej, FDC


Životné jubileum sr. Márie Venglikovej, FDC

Dňa 20. januára 2018 sa naša sr. Mária Vengliková, FDC dožíva 70 rokov života.

Tento životný okamih v deň narodenín oslávila v kruhu sestier košickej komunity.

V deň výročia krstu a krstných menín  – 21. januára – oslávila jubileum spolu s bratom – dvojčaťom Vincentom v rodisku v Krížovej Vsi.

Nech dobrotivý Boh našej sestre predstavenej Márii všetko bohato odmení, hlavne službu v Cirkvi, v Provincii a v našej komunite.

sr. M. Hieronyma, FDC a sr. M. Faustína, FDC