22. provinciálna kapitula

22. provinciálna kapitula

28 – 30. december 2017, Trnava

Téma: „Uchopiť budúcnosť s nádejou“  (František, List zasv. osobám, 3)

29.12.2017 sme v Provincii Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku oficiálne otvorili  riadnu 22. Provinciálnu kapitulu. Sv. omšu na úvod slúžil Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, ktorý sestrám kapitulantkám udelil svoje požehnanie.

Na túto udalosť sme sa pripravovali modlitbou, pôstom a štúdiom. Zúčastnilo sa na nej 17 členiek s hlasovacím právom ako aj pozvaní hostia – sestry z generálneho vedenia: sr. M. Benwenuta Kaczocha, FDC, generálna vikárka a sr. Danica Sanader, FDC, generálna radkyňa.

Prednášajúci P. Jozef Matis, SVD nás usmernil akou cestou sa uberať, aby sme dokázali „objať budúcnosť s nádejou.

Veríme, že Kapitula prinesie duchovné ovocie a posilni v nádeji do budúcna nás, našich asociovaných členov a všetkých, ktorým budeme slúžiť.

                                                                                                                        sr. M. Pavla Remáčová, FDC