Dejiny: 125 rokov od založenia kláštora Hubertinum vo Veľkých Levároch



Dejiny: 125 rokov od založenia kláštora Hubertinum vo Veľkých Levároch

Dňa 25. septembra 1892 sa uskutočnila slávnostná posviacka kláštora pomenovaného na počesť grófky Huberty Wenckheimovej, rod. Kolonitzovej. Na posviacke sa osobne zúčastnila Božia služobnica Matka Františka Lechnerová, zakladateľka Kongregácie Dcér Božskej Lásky.

Ponúkame stručný prehľad dejín: