Do domu Otca: +sr. M. Andreja Piškiová, FDC

Parte a nekrológ +sr. M. Andreji Piškiovej, FDC:

Parte-sr. M. Andreja Piškiová, FDC
Nekroóg sr.M.Andreja Piškiová, FDC